Förbjudet

Nedanstående åtgärder är förbjudna att utföra inom strandskyddat område:

Förbjudet

Exempel

Bygga ny byggnad

Hus, förråd, friggebod, husbåt, bastu

Ändra byggnad eller en byggnads användning

Göra om förråd till fritidshus, inreda sjöbod för boende, stor tillbyggnad

Förberedelsearbete

Gräva, fälla träd, schakta, spränga, bygga väg

Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten

Brygga, växthus, p-plats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång

Åtgärd som försämrar mycket för växter och djur

Pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden

Det är tillåtet att göra mindre renoveringar på hus utan strandskyddsdispens. Tillbyggnader och ändringar kan kräva dispens om det kan medföra ökad privatisering.

Kontakta oss gärna för att stämma av om dina planerade åtgärder kräver strandskyddsdispens.

KONTAKTINFORMATION

Samhällsbyggnadsenheten
Miljö
Box 62
662 22 Åmål
Telefon:
0532-170 00
E-post:
bygg.miljo@amal.se

Mer information:

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?