Fler regler att tänka på

Ibland kan du behöva tillstånd enligt andra bestämmelser än strandskydd när du ska bygga eller ändra.

Du behöver både bygglov och strandskyddsdispens för större byggnader.

Ny brygga eller pir kräver både dispens från strandskyddsreglerna och en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen.

Muddring ska anmälas som vattenverksamhet hos Länsstyrelsen och kan dessutom vara dispenspliktigt.

Ibland omfattas strandskyddsområdet även av biotopskydd, naturreservat, Natura 2000-område eller landskapsbildsskydd. Då ska Länsstyrelsen pröva din ansökan om strandskyddsdispens. Därutöver krävs också tillstånd eller dispens från de andra skydden.

Om du är osäker på vilka bestämmelser som gäller förutom strandskyddsreglerna, kontakta oss.

KONTAKTINFORMATION

Samhällsbyggnadsenheten
Miljö
Box 62
662 22 Åmål
Telefon:
0532-170 00
E-post:
bygg.miljo@amal.se

Frida Roth
Planingengör
Telefon: 0532-170 65
E-post:
frida.roth@amal.se

Mer information:

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?