Förbjudet och tillåtet inom strandskydd

Brygga i solnedgång

Strandskyddet är en förbudslagstiftning som stärker allemansrätten vid vatten.

Du får inte göra åtgärder som utvidgar din privata zon och hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas vid stranden. Att bygga, göra anordningar eller ändra på något inom strandskyddsområde som utökar tomtplatsen är oftast förbjudet.

Om det finns särskilda skäl kan du i vissa fall få tillåtelse, så kallad strandskyddsdispens.

Det finns vissa åtgärder du kan få göra utan strandskyddsdispens, till exempel mindre renoveringar av huset. Detta under förutsättning att dessa åtgärder inte utökar den privata zonen eller försämrar förutsättningarna för växt- och djurliv.

För yrkesmässigt jordbruk, skogsbruk och fiske finns särskilda regler. Även för större områden, till exempel i en detaljplan, kan speciella regler gälla.

Kontakta alltid samhällsbyggnadsenheten om du vill utföra åtgärder inom strandskyddat område för att utreda om det du vill göra kräver strandskyddsdispens.

 

KONTAKTINFORMATION

Samhällsbyggnadsenheten
Miljö
Box 62
662 22 Åmål
Telefon:
0532-170 00
E-post:
bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?