Öka chanserna att få dispens

  • Bygg hellre utanför det strandskyddade området.
  • Vill du ändå pröva förutsättningarna att bygga inom strandskyddsområde så är möjligheten att få dispens större om du bygger nära ett befintligt hus, bort från stranden och inom redan fastställd tomtplats.
  • Gäller det en brygga ökar chanserna att få dispens om den placeras där det redan finns lagliga bryggor. Då blir exploateringen av nya strand- och vattenområden mindre.

KONTAKTINFORMATION

Samhällsbyggnadsenheten
Miljö
Box 62
662 22 Åmål
Telefon:
0532-170 00
E-post:
bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?