Information om Covid-19, läs mer här.

Nya åtgärder som gäller från den 12 januari

Efter jul och nyårshelgerna har smittspridningen i Sverige ökat kraftigt. Folkhälsomyndigheten vidtar nu ytterligare åtgärder som syftar till att minska kontakterna i den vuxna befolkningen och bromsa utvecklingen.

Åtgärderna införs med avsikten att de ska gälla under en begränsad tid, för att vaccinationsinsatserna ska hinna komma längre. Åtgärderna bedöms i nuläget behöva kvarstå fram till mitten av februari, men kommer att omprövas var 14:e dag. Målet är att avveckla åtgärderna så snart skyddet i befolkningen ökat, och situationen inom hälso- och sjukvården stabiliserat sig.

Nya åtgärder som gäller från den 12 januari, genom beslutade ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd samt rekommendationer:

  • Serveringsställen. Krav om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast kl 23.

Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19

Sidan uppdaterades 2022-01-10

Synpunkter på sidan?