Information om Covid-19, läs mer här.

Det här gäller från den 29 september

Folkhälsomyndigheten har beslutat att myndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och att myndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ska upphöra att gälla den 29 september. Detta innebär följande:

  • De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, till exempel storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort.
  • Det saknas skäl att närmare definiera begreppet ”trängsel”, då trängsel i den aktuella fasen i pandemin inte skiljer sig från normala förutsättningar.

 

Information till verksamheter om åtgärder mot covid-19

Sidan uppdaterades 2021-09-29

Synpunkter på sidan?