Information om Covid-19, läs mer här.

Anpassning av smittskyddsåtgärder 1 juli

​Smittspridningen fortsätter att minska. Folkhälsomyndigheten bedömer därför att föreslagna anpassningar av smittskyddsåtgärder för nivå 2 nu kan genomföras.

Anpassningarna börjar gälla 1 juli och innebär bland annat att:

  • regler för serveringsställens öppettider tas bort.
  • reglerna för storleken på sällskap på serveringsställen tas bort utomhus och sällskap på 8 personer tillåts inomhus. Övriga bestämmelser om till exempel avstånd och sittande förtäring kvarstår.

 

Anpassning av smittskyddsåtgärder 1 juli

Sidan uppdaterades 2021-09-14

Synpunkter på sidan?