Skärpta krav ska ge säkrare skönhetsbehandlingar

Regeringen vill införa en lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar som bland annat innebär att endast läkare eller tandläkare med relevant specialistkompetens ska få utföra skönhetsoperationer.

Det föreslås också en åldersgräns på 18 år för att få genomgå behandlingar och ingrepp som omfattas av lagen.

Det ska vara straffbart att utföra estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar för den som inte uppfyller föreskrivna kompetenskrav eller bryter mot åldersgränsen. Straffet för brotten ska vara böter eller fängelse i högst sex månader.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

 

Läs mer om det nya lagförslaget på regeringens hemsida

Sidan uppdaterades 2021-03-02

Synpunkter på sidan?