Skärpta krav ger säkrare skönhetsbehandlingar från och med 1 juli

1 juli 2021 börjar den nya lagen och lagändringarna om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar gälla. De nya bestämmelserna innebär bland annat att:

  • endast läkare eller tandläkare med relevant specialistkompetens ska få utföra skönhetsoperationer.
  • det införs en åldersgräns på 18 år för att få genomgå behandlingar och ingrepp som omfattas av lagen.
  • det är straffbart att utföra estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar för den som inte uppfyller kompetenskrav eller bryter mot åldersgränsen.

Inspektionen för vård och omsorg får tillsynsansvar för de berörda verksamheterna.

Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter 

Inspektionen för vård och omsorg

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?