Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogrammet beskriver på ett samlat sätt kommunens naturvärden. Nuvarande program antogs i januari 2019. Det ska fungera som underlag för planering och beslut som berör användningen av mark och vatten, till exempel vid fysisk planering för att ta hänsyn till natur-, rekreations- och kulturmiljövärden i ett tidigt skede. Det ska även vara en grund för att stärka det långsiktiga naturvårdsarbetet i kommunen.

Här på sidan kan du ta del av Naturvårdsprogram för Åmåls kommun 2017-2018.

KONTAKTINFORMATION

Niklas Wahlström
Klimat- och miljöstrateg
Telefon: 0532-172 59
E-post:
niklas.wahlstrom@amal.se
Besöksadress:
Kungsgatan 26

Naturvårdsprogram för Åmåls kommun 2017-2018

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?