Information om Covid-19, läs mer här.

Vägledning till naturen i Dalsland

Dalslands miljö- och energiförbund är projektledare för projektet där alla dalslandskommunerna tillsammans tagit fram en vägledning till naturen i tryckt och digital form.

Vägledningen syftar till att informera om värdefulla naturområden, såväl inom reservat som utanför, och förhoppningsvis öka kunskapen hos medborgarna om vår närnatur men också locka turistande besökare att stanna i Dalsland för att upptäcka vårt vackra landskap.

I samband med projektet har även tillgängligheten till naturområdena förbättrats.

Vägledningen lanserades i bokform 2017 och innehållet uppdateras kontinuerligt. För mer information besök Västsverige - Dalslands hemsida.

KONTAKTINFORMATION

Niklas Wahlström
Klimat- och miljöstrateg
Telefon: 0532-172 59
E-post:
niklas.wahlstrom@amal.se
Besöksadress:
Kungsgatan 26

Mer information:

Natur i Dalsland - En vägvisare

Sidan uppdaterades 2020-08-05

Synpunkter på sidan?