Det kommunala naturreservatet Stora och Lilla Bräcke

Blomma från naturresarvat Bräcke

Den 11 juni 2016 invigdes Åmåls kommuns första kommunala naturreservat vid Lilla Bräcke i Ånimskog. Här finns nu ett naturreservat på ca 60 ha.

LONA-medel har finansierat några åtgärder i arbetet med att upprättandet av reservatet. Bland annat har LONA finansierat utstakning av reservatet, framtagning av informationsskylt och arbete med skötselplanen för området.

Området innehåller värdefulla miljöer i form av olika skognaturtyper, gamla kulturmiljöer och öppna, kalkrika hällmarker. Det finns promenadstigar med möjligheter att ta en fikapaus. På östra sidan av reservatet finns utsiktspunkten Grotteberget och fina blåsippsbackar.

Kommunen ansvarar för tillsyn och skötsel av reservatet.

KONTAKTINFORMATION

Niklas Wahlström
Klimat- och miljöstrateg
Telefon: 0532-172 59
E-post:
niklas.wahlstrom@amal.se
Besöksadress:
Kungsgatan 26

Föreskrifter och information om Stora och Lilla Bräcke:

  Mer information:

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?