Information om Covid-19, läs mer här.

FINT Åmål

Med syfte att bekämpa den invasiva arten Jätteloka och samtidigt öka tillgängligheten till tätortsnära grönområden bekämpas Jättelokan med hjälp av betesdjur.

Förhoppningen är att vi ska kunna få bukt med Jättelokan och öka den biologiska mångfalden på ca 6 ha tätortsnära natur i detta projekt. Projektet pågår t.o.m. 2019.

Projektresultatet har varit mycket gott. Vi ser att den invasiva arten hålls i schack av de betande djuren som både äter de späda exemplaren och trampar ner växten.

Områdena kommer även fortsättningsvis att betas genom gott samarbete med en engagerad djurhållare.

KONTAKTINFORMATION

Niklas Wahlström
Klimat- och miljöstrateg
Telefon: 0532-172 59
E-post:
niklas.wahlstrom@amal.se
Besöksadress:
Kungsgatan 26

Betande kor äter Jätteloka och trampar ner växten

Sidan uppdaterades 2020-08-05

Synpunkter på sidan?