Information om Covid-19, läs mer här.

Åmålsån

Under 2018 och 2019 har trösklarna, ”forsnackarna”, i den del av Åmålsån som rinner genom centrum restaurerats. Vi har i samband med det förbättrat lek- och uppväxtområdena för öring och andra fiskarter genom att placera ut natursten och lekgrus på strategiska ställen.

Ett mer strömmande och syrerikt vatten med fler gömslen och ståndsplatser ger bättre förutsättningar för öringens lek och yngelöverlevnad.

Restaureringen är också positiv för andra vattenlevande organismer och ger dessutom en mer tilltalande vattenspegel i staden.

Nulägesanalyser i Åmålsån och Kasenbergsån

Parallellt med fysiska åtgärder i Åmålsån utför Sportfiskarna under 2018-2019 nulägesanalyser med elfiske och biotopkarteringar i Åmålsån och i Kasenbergsån.

Analyserna kommer att presenteras tillsammans med förbättringsförslag under 2019.

KONTAKTINFORMATION

Niklas Wahlström
Klimat- och miljöstrateg
Telefon: 0532-172 59
E-post:
niklas.wahlstrom@amal.se
Besöksadress:
Kungsgatan 26

Naturstenar i Åmålsån

Sidan uppdaterades 2020-08-05

Synpunkter på sidan?