Lona- och fiskevårdsprojekt

Åmåldåns ansiktslyft

Länsstyrelsen handlägger en stödform för lokala naturvårdssatsningar (LONA-projekt).

LONA-projekt ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. LONA-projekt finns idag i alla Sveriges kommuner.

I Åmåls kommun har vi tre aktuella LONA-projekt och ett projekt som vi är engagerade i tillsammans med övriga Dalslandskommuner.

Vi har även ett pågående restaureringsprojekt i Åmålsån där vi fått fiskevårdsbidrag från länsstyrelsen.

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Mer information:

Sidan uppdaterades 2020-04-03

Synpunkter på sidan?