Kossor hjälper till med bekämpning av björnlokan


Kor på bete
Kor från Björkils gård hjälper kommunen att bekämpa jättelokan.
Foto: Jan Andersson

Tips om bekämpning av invasiva arter

Jättebalsamin
Foto: Naturvårdsverket

Jättebalsamin- ståtlig men bråkig

Se upp! Jättebalsamin är en invasiv och förbjuden art som kan ställa till det i din trädgård och hota vår biologiska mångfald. Men den är lätt ta bort. Ryck bara upp den – helst innan den blommar, så att inte fröna sprids.

Stoppa spridningen av jättebalsamin:

 • Ta bort den från din egen tomt eller mark
 • Se till att den inte sprids
 • Ta hand om avfallet på rätt sätt


Jätteloka
Foto: Naturvårdsverket

Jätteloka - ståtlig men skadlig

Jätteloka är vacker och ståtlig, men som invasiv främmande art kan den skada den biologiska mångfalden negativt genom att den kväver andra växer. Växtsaften kan ge svåra brännskador och ärr om huden utsätts för solljus.

Stoppa spridningen av jätteloka:

 • Ta bort den på din egen tomt eller mark (med skyddskläder på)
 • Ta hand om avfallet på rätt sätt
 • Rapportera fynd på invasivaarter.nu


Blomsterlupin
Foto: Naturvårdsverket

Blomsterlupin - omtyckt men kvävande

Varning! Blomsterlupin är en populär trädgårdsväxt, men den är lurigare än man kan tro. Som invasiv art tränger den bort andra växter och ändrar näringssammansättningen i jorden vilket kan skada den biologiska mångfalden.

Stoppa spridningen av blomsterlupin:

 • Ta bort den från din tomt eller mark innan den satt frö
 • Se till att den inte sprids
 • Ta hand om avfallet på rätt sätt


Gul skunkkalla
CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
© Sebastian Sundberg/SLU Artdatabanken. Bilden är beskuren.                    

Gul skunkkalla - underskön men dominant

Låt dig inte förföras! Gul skunkkalla är en invasiv och förbjuden växt som tar över när den kommit ut i naturen. Den behöver tas bort innan den skadar den biologiska mångfalden där den växer.

Stoppa spridningen av gul skunkkalla:

 • Rapportera fynd till invasivaarter.nu
 • Gräv bort den på egen mark innan den blir stor och tung.
 • Ta hand om avfallet på rätt sätt.


Blommande parkslide

Foto: Naturvårdsverket

Parkslide - välvuxen men gränslös

Alarm! Parkslide kan bli en ovanligt invasiv gäst i trädgården och svår att bli av med. Kommer den ut i naturen hotas biologisk mångfald. Håll ögonen på den och tänk på att den kan triggas igång om du börjar bråka med den.

Stoppa spridningen av parkslide:

 • Bekämpa den inte om den inte är ett problem
 • Behöver du ta bort den – anlita expert
 • Rapportera fynd till invasivaarter.nu

Texter: Naturvårdsverket 

 

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?