Information om Covid-19, läs mer här.

Vad gäller för betong?

Återanvändning av betong för anläggningsändamål kräver anmälan. Betongen ska provtas och analyseras avseende åtminstone metaller, sexvärt krom (Cr (VI)) och pH. Betong är basiskt (högt pH-värde) och kan förorsaka pH-höjning i vatten på och omkring anläggningsplatsen. Det kan också finnas en risk att sexvärt krom (hälso- och miljöfarligt) lakas ut till vatten. Betong får därför inte återanvändas på så sätt att det kan komma i kontakt med grundvatten.

KONTAKTINFORMATION
Iren Larsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon:
0532-172 55
E-post:
iren.larsson@amal.se

Sidan uppdaterades 2021-10-05

Synpunkter på sidan?