Vad gäller för betong?

Återanvändning av betong för anläggningsändamål kräver anmälan. Betongen ska provtas och analyseras avseende åtminstone metaller, sexvärt krom (Cr (VI)) och pH. Betong är basiskt (högt pH-värde) och kan förorsaka pH-höjning i vatten på och omkring anläggningsplatsen. Det kan också finnas en risk att sexvärt krom (hälso- och miljöfarligt) lakas ut till vatten. Betong får därför inte återanvändas på så sätt att det kan komma i kontakt med grundvatten.

KONTAKTINFORMATION
Iren Larsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon:
0532-172 55
E-post:
iren.larsson@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?