Vad gäller för asfalt?

Asfalt ska i första hand återföras till asfaltsverk för återanvändning i tillverkning av ny asfalt. Gamla asfaltslager kan innehålla stenkolstjära som är miljö- och hälsoskadligt. Om något asfaltslager är lagt före år 1975, eller om lagrets ålder är okänd, behöver asfalten provtas för laboratorieanalys av PAH-16 (polycykliska aromatiska kol-väten). Asfalt som innehåller halter under 70 mg/kg (ppm) PAH-16 betraktas inte som tjärasfalt.

Anmälan krävs inte när asfalt som inte är tjärasfalt återförs till asfaltsverk eller används som övre lager av vägkropp i tidigare asfalterad väg. Vid all annan återanvändning av asfalt behöver en anmälan göras. Asfalt bör inte användas i obundna lager eller som markfyllning.

KONTAKTINFORMATION
Iren Larsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon:
0532-172 55
E-post:
iren.larsson@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?