Information om Covid-19, läs mer här.

Vad gäller för asfalt?

Asfalt ska i första hand återföras till asfaltsverk för återanvändning i tillverkning av ny asfalt. Gamla asfaltslager kan innehålla stenkolstjära som är miljö- och hälsoskadligt. Om något asfaltslager är lagt före år 1975, eller om lagrets ålder är okänd, behöver asfalten provtas för laboratorieanalys av PAH-16 (polycykliska aromatiska kol-väten). Asfalt som innehåller halter under 70 mg/kg (ppm) PAH-16 betraktas inte som tjärasfalt.

Anmälan krävs inte när asfalt som inte är tjärasfalt återförs till asfaltsverk eller används som övre lager av vägkropp i tidigare asfalterad väg. Vid all annan återanvändning av asfalt behöver en anmälan göras. Asfalt bör inte användas i obundna lager eller som markfyllning.

Sidan uppdaterades 2021-07-15

Synpunkter på sidan?