Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Tillsyn av miljöfarlig verksamhet syftar till att minska verksamhetens risker för påverkan på miljön.

Vi utför tillsyn på nästan alla miljöfarliga verksamheter i kommunen. Undantaget är ett fåtal större verksamheter som Länsstyrelsen har tillsyn över. Tillsynen innebär att vi granskar att verksamheten följer lagar och beslut. Detta sker ofta genom platsbesök eller att vi begär in handlingar som vi granskar.

Avgift

Vi tar ut en årlig avgift för tillsynen enligt Miljöbalken. Avgiftens storlek varierar mellan olika verksamheter.

KONTAKTINFORMATION
Ulf Malmsten
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 56
E-post:
ulf.malmsten@amal.se
Katarina Hallberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 55
E-post:
katarina.hallberg@amal.se

Sidan uppdaterades 2020-08-05

Synpunkter på sidan?