Information om Covid-19, läs mer här.

Miljörapport

Du som driver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska lämna in en miljörapport senast den 31 mars varje år.

Alla miljörapporter ska lämnas elektroniskt via den centrala databasen för miljörapporter, Svenska miljörapporteringsportalen.

KONTAKTINFORMATION
Samhällsbyggnadsenheten
Miljö
Box 62
662 22 Åmål
Telefon:
0532-170 00
E-post:
bygg.miljo@amal.se

Skicka in miljörapport:

Mer information:

Sidan uppdaterades 2021-07-08

Synpunkter på sidan?