Egenkontroll

Alla som bedriver en miljöfarlig verksamhet är skyldiga att utföra egenkontroll. Egenkontroll är ett verktyg som verksamhetsutövaren ska använda för att ha kontroll över verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljön.

Du som verksamhetsutövare ska själv följa upp hur din verksamhet påverkar miljön och vidta de åtgärder som krävs för att uppfylla miljöbalkens regler.

Egenkontrollen ska anpassas till den egna verksamheten. En verksamhet med stora risker för hälsa eller miljön behöver en mer omfattande egenkontroll än ett företag med små risker.

Sidan uppdaterades 2023-11-08

Synpunkter på sidan?