Miljöfarlig verksamhet

Grävarbete i täckt

Miljöfarlig verksamhet är all verksamhet där användningen av mark, byggnader eller anläggningar kan leda till problem för miljön eller människors hälsa.

Problemen kan tillexempel vara utsläpp till mark, vatten eller luft, buller, skakningar och strålning.

Till miljöfarlig verksamhet räknas bland annat verkstadsindustrier, bensinstationer, kem- och fordonstvättar.

Ansvar

Som verksamhetsutövare är det ditt ansvar känna till de lagar som berör din verksamhet samt visa att de följs. Du ska också veta hur din verksamhet påverkar människors hälsa samt miljön och utifrån det arbeta för att påverkan blir så liten som möjligt.

KONTAKTINFORMATION
Iren Larsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 55
E-post:
iren.larsson@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-11-08

Synpunkter på sidan?