Medelstora förbränningsanläggningar

Förbränningsanläggningar omfattas av tillstånds- och anmälningsplikt enligt miljöprövningsförordningen.

Med en medelstor förbränningsanläggning avses en förbränningsanläggning där anläggningseffekten är en megawatt eller högre, men högst 50 megawatt.

Begränsningsvärden

Förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar anger, beroende på bränsle och den medelstora förbränningsanläggningens effekt, krav på högsta tillåtna utsläpp av stoft, kväveoxider och svaveldioxid. Det är också beskrivet när och hur utsläppen ska kontrolleras.

För nya förbränningsanläggningar har begränsningsvärden för utsläpp till luft redan börjat att gälla. För så kallade 2018-anläggningar (medelstora förbränningsanläggningar som tagits i drift senast den 19 december 2018) finns övergångsbestämmelser för när begränsningsvärdena börjar gälla.

Registreringsplikt för medelstora förbränningsanläggningar

En medelstor förbränningsanläggning får inte vara i drift utan att vara registrerad. För nya förbränningsanläggningar har registreringsskyldighet redan börjat att gälla. För 2018-anläggningar finns övergångsbestämmelser för när registreringsplikten börjar gälla.

 

KONTAKTINFORMATION
Iren Larsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 55
E-post:
iren.larsson@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-12-20

Synpunkter på sidan?