Regler om kemikalier

Utbytesprincipen

I miljöbalken hittar man regler om kemiska produkter och biotekniska organismer (bekämpningsmedel som innehåller levande organismer).

Här finns bland annat utbytesprincipen, som innebär att man ska undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan medföra risker för hälsa eller miljön, om de kan ersättas med mindre farliga produkter/organismer.

Ett bra hjälpmedel när man ska göra kemikalieinköp eller arbeta med utbytesprincipen är Kemikalieinspektionens prioriteringsguide - PRIO.

Reach-förordningen

EU:s ramlag inom kemikalieområdet är Reach-förordningen. På svenska står Reach för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemiska ämnen.

Förordningen innehåller också krav på användare av kemikalier.

Alla företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller använder kemiska ämnen/produkter berörs av reglerna i Reach-förordningen. 

För mer information besök Kemikalieinspektionens hemsida.

KONTAKTINFORMATION
Iren Larsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 55
E-post:
iren.larsson@amal.se

Karin Johansson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 56
E-post: karin.johansson@amal.se

Mer information:

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?