Rapportering

Innan installation eller konvertering av stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer ska vi informeras.

Installationen ska utföras av företag och personer som är certifierade inom kylområdet.

Är det sammanlagt minst 14 ton CO2e i utrustning ska operatören av anläggningen lämna in en årsrapport till oss senast 31 mars för föregående års läckagekontroller. Vi ska genom den årliga rapporten även få information om utrustning som har skrotats föregående kalenderår. Skrotning ska utföras av företag och personer som är certifierade.

Läckagekontroll

Det finns krav på läckagekontroll beroende på mängd CO2e i utrustningen. Kontrollen ska utföras av företag och personer som är certifierade.

  • Utrustning som innehåller 5 ton CO2e eller mer ska genomgå läckagekontroll minst var 12:e månad.
  • Utrustning som innehåller 50 ton CO2e eller mer ska genomgå läckagekontroll minst var 6:e månad.
  • Utrustning som innehåller 500 ton CO2e eller mer ska genomgå läckagekontroll minst var 3:e månad. System med 500 ton CO2e eller mer måste även utrustas med ett fast monterat läckagevarningssystem.

System som är hermetiskt slutna och är märkta som sådana och innehåller mindre än 10 ton CO2e är helt undantagna från krav på läckagekontroll. 

Miljösanktionsavgift

Vi ska besluta om miljösanktionsavgift om kontroll ej utförs, om en kontrollrapport inte skickas in eller kommer in för sent.

KONTAKTINFORMATION
Karin Johansson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 56
E-post: karin.johansson@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?