Märkning

All utrustning som innehåller köldmedia ska märkas med följande uppgifter:

  • att utrustningen innehåller en F-gas,
  • den vedertagna beteckningen på F-gasen, och om det saknas, den kemiska beteckningen,
  • mängd F-gas i utrustningen (i kg),
  • mängd koldioxid motsvarande mängden F-gas i utrustningen (i ton),
  • och den globala uppvärmningsfaktorn (GWP-faktor) för F-gasen.

GWP-faktor

Köldmediers miljöpåverkan mäts i ett tal kallat GWP (Global Warming Potential) och anger hur stor växthuseffekt det specifika köldmediet har i förhållande till koldioxid. Koldioxidekvivalenter, CO2e, är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt ett utsläpp av en gas har i jämförelse med utsläpp av samma mängd koldioxid (CO2). Genom att uttrycka växthusgasutsläpp i koldioxidekvivalenter kan man jämföra enskilda gasers bidrag till växthuseffekten.

Omräkningen sker genom att man multiplicerar utsläppet (kg) av en växthusgas med gasens GWP-faktor.

KONTAKTINFORMATION
Karin Johansson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 56
E-post: karin.johansson@amal.se

Mer information:

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?