Köldmedier

Köldmedier används i utrustning som bland annat kyl- och frysanläggningar, värmepumpar och klimatanläggningar.

Köldmedier är ett samlingsnamn på det medium som finns inne i en sluten kretsprocess från vilken användbar kyla eller värme levereras.

CFC och HCFC

Köldmedierna CFC och HCFC är ozonnedbrytande ämnen och ska därför enligt svenska och internationella regler fasas ut.

Idag gäller generellt förbud att använda utrustning innehållande CFC. De får inte fyllas på eller flyttas.

HCFC får inte användas vid nyinstallation eller för påfyllnad av befintliga anläggningar.

Fluorerade växthusgaser (f-gaser)

Idag används flera köldmedier som är så kallade f-gaser som bland annat innehåller fluor. När f-gaser släpps eller läcker ut i atmosfären bidrar de till växthuseffekten på liknande sätt som koldioxid.

En skillnad är dock att vissa av f-gaserna är mycket starkare växthusgaser än koldioxid. För att minska utsläppen av f-gaserna och därmed minska utsläppet av skadliga växthusgaser har regler införts. Från och med 2020 får vissa nyproducerade f-gaser inte användas till påfyllnad av utrustning. Undantaget brandsläckningsutrustning eller luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning.

Påfyllnadsförbudet gäller när:

  • kylsystemet innehåller f-gaser motsvarande 40 ton CO2.
  • den nyproducerade f-gasen har en GWP på mer än 2500.

 

KONTAKTINFORMATION
Karin Johansson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 56
E-post: karin.johansson@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?