Försäljning av kemikalier i detaljhandel

Detaljhandlare kan bidra till att minska riskerna för kunder och miljö. Välj och erbjud kemiska produkter med så liten hälso- och miljöbelastning som möjligt.

För att uppfylla skyldigheterna i lagstiftningen är det viktigt att butikens personal har tillräckliga kunskaper om gällande regler:

  • Svensk märkning, märkningen på farliga kemiska produkter ska vara skriven på svenska och ha en viss bestämd utformning.
  • Barnskyddande förslutning minskar risken för att barn kommer åt och skadas av innehållet i en kemikalieförpackning.
  • Kännbar märkning gör att personer med nedsatt syn uppmärksammas på att förpackningen innehåller en farlig kemisk produkt.
  • Förvaring, farliga kemiska produkter ska förvaras så att de är svåråtkomliga för barn och hålls skilda från livsmedel.
  • Försäljningstillstånd krävs för att få sälja särskilt farliga kemiska produkter. Även privat bruk av särskilt farliga kemiska produkter kräver tillstånd. Det är länsstyrelsen som beslutar om tillstånd.
  • Anmälan till produktregistret krävs för den som för in kemiska produkter från utlandet eller tillverkar kemiska produkter. Det ska anmälas till Kemikalieinspektionens produktregister.

Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift tas ut om till exempel kännbar varningsmärkning, barnskyddande förslutning eller svensk märkning saknas.

För mer information besök Kemikalieinspektionens hemsida.

KONTAKTINFORMATION
Iren Larsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 55
E-post:
iren.larsson@amal.se

Karin Johansson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 56
E-post: karin.johansson@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?