Försäljning av kemikalier i detaljhandel

Genom att välja och erbjuda kemiska produkter med så liten hälso- och miljöbelastning som möjligt kan detaljhandlare bidra till att minska riskerna för kunder och miljö.

För att uppfylla skyldigheterna i lagstiftningen är det viktigt att butikens personal har tillräckliga kunskaper om gällande regler:

  • Svensk märkning, märkningen på farliga kemiska produkter ska vara skriven på svenska och ha en viss bestämd utformning.
  • Barnskyddande förslutning minskar risken för att barn kommer åt och skadas av innehållet i en kemikalieförpackning.
  • Kännbar märkning gör att personer med nedsatt syn uppmärksammas på att förpackningen innehåller en farlig kemisk produkt.
  • Förvaring, farliga kemiska produkter ska förvaras så att de är svåråtkomliga för barn och hålls skilda från livsmedel.
  • Försäljningstillstånd krävs från länsstyrelsen för saluhållande av särskilt farliga kemiska produkter. Även privat bruk av särskilt farliga kemiska produkter kräver tillstånd.
  • Anmälan till produktregistret, den som för in kemiska produkter från utlandet eller tillverkar kemiska produkter ska anmäla detta till Kemikalieinspektionens produktregister.

Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift tas ut om till exempel kännbar varningsmärkning, barnskyddande förslutning eller svensk märkning saknas.

För mer information besök Kemikalieinspektionens hemsida.

KONTAKTINFORMATION
Ulf Malmsten
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 56
E-post:
ulf.malmsten@amal.se
Katarina Hallberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 55
E-post:
katarina.hallberg@amal.se

Sidan uppdaterades 2020-01-07

Synpunkter på sidan?