Bekämpningsmedel måste vara godkända

Bekämpningsmedel måste vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få säljas och användas.

I Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister finns det uppgifter om vilka preparat som är godkända.

Behörighetsklasser för kemiskt bekämpningsmedel

När ett kemiskt bekämpningsmedel godkänns av Kemikalieinspektionen placeras det i någon av tre olika behörighetsklasser:

  • Klass 1 och 2, bekämpningsmedel får endast användas för yrkesmässigt bruk.
  • Klass 3, bekämpningsmedel får användas yrkesmässigt och privat.
KONTAKTINFORMATION
Ulf Malmsten
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 56
E-post:
ulf.malmsten@amal.se
Katarina Hallberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 55
E-post:
katarina.hallberg@amal.se
KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Mer information:

Sidan uppdaterades 2020-01-07

Synpunkter på sidan?