Bekämpningsmedel måste vara godkända

Bekämpningsmedel måste vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få säljas och användas.

I Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister finns det uppgifter om vilka preparat som är godkända.

Behörighetsklasser för kemiskt bekämpningsmedel

När ett kemiskt bekämpningsmedel godkänns av Kemikalieinspektionen placeras det i någon av tre olika behörighetsklasser:

  • Klass 1 och 2, bekämpningsmedel får endast användas för yrkesmässigt bruk.
  • Klass 3, bekämpningsmedel får användas yrkesmässigt och privat.
KONTAKTINFORMATION
Iren Larsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 55
E-post:
iren.larsson@amal.se

Karin Johansson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 56
E-post: karin.johansson@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Mer information:

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?