Bekämpningsmedel

Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel kan vara kemiskt eller biologiskt och används för att skydda växter eller växtprodukter mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter.

Ett kemiskt växtskyddsmedel består av en eller flera verksamma ämnen medan det i ett biologiskt växtskyddsmedel är en bioteknisk organism (en levande organism) som är verksam.

Biocidprodukt 

En biocidprodukt är kemisk och används för att bekämpa och kontrollera skadliga organismer. Exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel, myggmedel och båtbottenfärger.

Tillståndsplikt

förordning (2014:425) om bekämpningsmedel framgår det för vilka platser det krävs tillstånd för att yrkesmässigt få använda växtskyddsmedel.

Anmälningsplikt

Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel i syfte att förhindra spridning av invasiva arter på banvallar och vägområden är anmälningsplikt.

För mer information besök Kemikalieinspektionens hemsida. 

KONTAKTINFORMATION
Iren Larsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 55
E-post:
iren.larsson@amal.se

Karin Johansson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 56
E-post: karin.johansson@amal.se

Ansök om/anmäl yrkesmässig användning av växtskyddsmedel:

Mer information:

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?