Utredning Fengersfors bruk

Provtagning på bruket

I Fengersfors och Fröskog gjordes det under hösten 2019 en undersökning av eventuella föroreningar från den tidigare bruksverksamheten vid Fengersfors bruk.

Förutom bruksområdet med deponier undersöktes även recipienterna Knarrbyån, Kristinedalsdammen och sjön Ärr. Prov togs på jord, grundvatten, ytvatten och sediment.

Rapport efter förstudien finns nu tillgänglig att läsa.

KONTAKTINFORMATION
Iren Larsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon:
0532-172 55
E-post:
iren.larsson@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?