Utredning Fengersfors bruk

Provtagning på bruket

I Fengersfors och Fröskog gjordes det under hösten 2019 en undersökning av eventuella föroreningar från den tidigare bruksverksamheten vid Fengersfors bruk.

Förutom bruksområdet med deponier undersöktes även recipienterna Knarrbyån, Kristinedalsdammen och sjön Ärr. Prov togs på jord, grundvatten, ytvatten och sediment.

Huvudstudien är nu klar och rapport finns nu tillgänglig att läsa.

KONTAKTINFORMATION
Björn Wennerström
Förvaltningschef, Samhällsbyggnad
Telefon:
0532-170 63
E-post:
bjorn.wennerstrom@amal.se

Sidan uppdaterades 2024-01-25

Synpunkter på sidan?