Ansvarig för efterbehandling

Huvudprincipen är att den verksamhetsutövare som orsakat föroreningen är i första hand är ansvarig för efterbehandling.

Finns inte ansvarig verksamhetsutövare kvar, kan fastighetsägaren eller den som utför åtgärder i ett förorenat område bli ansvarig. Bestämmelserna regleras i miljöbalken.

I vissa fall finns möjlighet att söka bidrag från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen för att bekosta en sanering.

Vi ansvarar för:

  • efterbehandlingsarbetet på lokal nivå.
  • att efterbehandlingsfrågorna beaktas vid beslut om markanvändning och fysisk planering.
  • att vara tillsynsmyndighet samt att se till att undersökningar och åtgärder påbörjas på områden där vi är tillsynsmyndighet.
  • genomförandet av efterbehandlingsprojekt finansierade av bidragsmedel.

Länsstyrelsen ansvarar för:

  • regional samordning, planering och prioritering, samt att upprätta ett regionalt program för planering och kvalitetskontroll i länet.
  • att vara tillsynsmyndighet samt att se till att undersökningar och åtgärder påbörjas för de objekt där Länsstyrelsen har/har haft tillsynen.
  • fördela statliga bidrag från Naturvårdsverket inom länet.
  • tillsynsvägledning.
KONTAKTINFORMATION
Iren Larsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 55
E-post:
iren.larsson@amal.se

Karin Johansson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 56
E-post: karin.johansson@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?