Information om Covid-19, läs mer här.

Förorenad mark

Oljefat i skogen

Ett förorenat område är ett område där mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning är så förorenat att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Upplysningsskyldighet

Om du upptäcker en förorening på en fastighet som du äger eller brukar ska du genast informera oss, i vissa fall Länsstyrelsen, om detta.

Detta gäller oavsett om fastigheten har ansetts förorenad tidigare. Var uppmärksam på om det är konstig lukt eller avvikande färg i marken.

KONTAKTINFORMATION
Samhällsbyggnadsenheten
Miljö
Box 62
662 22 Åmål
Telefon:
0532-170 00
E-post:
bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2021-07-08

Synpunkter på sidan?