Återkommande kontroll av cistern

Återkommande kontroll av cistern och rörledningar ska utföras vart 6:e år (S-cistern*) eller vart 12:e år (K-cistern*).

   * S-cistern = cistern med mindre god korrosionsbeständighet av stål eller stållegeringar.
   * K-cistern = cistern med god korrosionsbeständighet av termoplast, glasfiberarmerad härdplast, plastbelagt stål eller syrafast stål.

Kontrollbesiktning

Kontrollbesiktning av cistern ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan som kontrollerar att all utrustning fungerar samt undersöker om cisternen har in- eller utvändiga skador.

Kontrollrapport

Efter utförd besiktning får du en kontrollrapport från kontrollorganet. Kontrollrapporten ska sparas tills dess att cisternen varaktigt tas ur bruk.

En kopia på rapporten från utförd kontroll ska skickas till oss.

Avgift

Beroende på omständigheterna kan vi ta ut en avgift , enligt kommunfullmäktige fastställd taxa, för handläggning av kontrollrapporter.

KONTAKTINFORMATION
Karin Johansson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 56
E-post: karin.johansson@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?