Cistern som tas ur bruk eller skrotats

Vi ska informeras när en cistern tagits ur bruk.

Cistern och rörledningar ska tömmas och rengöras. Åtgärder som förhindrar att cisternen kan återfyllas ska också vidtas.

KONTAKTINFORMATION
Karin Johansson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 56
E-post: karin.johansson@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?