Cisterner

Cisterner för diesel- och eldningsolja

Alla cisterner och rörledningar blir med åren utsatta för slitage och skador. Ståltankar rostar och plasttankar kan skadas av exempelvis marksättningar. En regelbundet återkommande cisternkontroll är därför nödvändig.

Som cisterninnehavare är du skyldig att se till att din cistern kontrollbesiktigas. Det finns krav på skriftlig information till oss gällande installation av cisterner, rapporter från besiktningar och när cisterner tas ur bruk.

Det finns även krav på kontroll av cisterner innehållande brandfarliga vätskor. Kom ihåg att även hanteringen av brandfarlig vara kan kräva tillstånd. Räddningstjänsten är ansvarig tillsynsmyndighet för brandfarliga vätskor och/eller varor.

 

 

Sidan uppdaterades 2022-10-11

Synpunkter på sidan?