Miljöskydd

Miljöskyddsarbetet innebär framförallt tillsyn enligt miljöbalken. Med tillsyn menas att vi kontrollerar att miljöbalkens regler efterlevs inom olika verksamheter som kan orsaka att människors hälsa och miljön påverkas negativt.

Vi har tillsyn över olika typer av verksamheter tillexempel industrier, verkstäder och oljecisterner. Tillsynen bedrivs genom att granska anmälningar, egenkontroller och miljörapporter, platsbesök och genomgång av egenkontroll, information och rådgivning. Miljötillsynen fokuserar bland annat på utsläpp till luft, mark och vatten, avfalls- och kemikaliehantering samt buller.

KONTAKTINFORMATION
Iren Larsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 55
E-post:
iren.larsson@amal.se

Karin Johansson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 56
E-post: karin.johansson@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?