Vad gör miljöenheten?

Myndighetsutövning - tillsyn, kontroll och prövning

Miljöenheten bedriver regelbunden tillsyn över exempelvis industrier, lantbruk, restauranger, livsmedelsaffärer, avlopp, frisörsalonger, skolor med mera.

Tillsynen utförs genom inspektioner på plats, kontroll av egenkontrollsystem samt granskning av analysresultat och miljörapporter.

Miljöenheten prövar också ansökningar om exempelvis anläggande av enskilt avlopp, värmepump och strandskyddsdispens.

Rådgivning och information

Miljöenheten har en rådgivande funktion gentemot allmänhet, företag och organisationer.

Klagomål

Miljöenheten handlägger klagomålsärenden som uppstår inom enhetens ansvarsområde. Sådana ärenden kan röra exempelvis bostadshygien, buller, vedeldning eller hygien på en livsmedelsanläggning.

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Alla miljöenhetens blanketter hittar du under E-tjänster.

Sidan uppdaterades 2020-05-07

Synpunkter på sidan?