Registrering

Uppfyller din livsmedels- eller dricksvattenverksamhet kriterierna för att registreras hos oss ska en anmälan lämnas in senast 2 veckor innan verksamhetsstart.

Kostnaden för registreringen är 1098 kronor detta är en engångssumma som betalas i samband med registreringen.

livsmedelsverkets hemsida hittar du information och aktuell lagstiftning i samband med verksamhetsstart, samt för att driva en livsmedels- eller vattenverksamhet.

Sanktionsavgift

Sanktionsavgift tas ut om en verksamhetsutövare påbörjar eller övertar en registreringspliktig verksamhet utan föregående anmälan.

Krävs tillstånd från andra myndigheter?

Kom även ihåg att det kan vara aktuellt att kontakta andra myndigheter när du startar din verksamhet.

Det är verksamhetsansvarigs ansvar att kontrollera om andra tillstånd krävs. På bolagsverkets hemsida verksamt.se får du hjälp att skapa en checklista över vilka myndigheter som ska kontaktas i samband med verksamhetsstart, exempelvis alkohol- och tobakshandläggare, näringslivs- och kommunikationsenheten, plan- bygglovshandläggare, polisen, räddningstjänsten, sotare och  VA-renhållning.

Johanna Eriksson
KONTAKTINFORMATION
Marie Bergman
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon:
0532-170 64
E-post:
marie.bergman@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-09-19

Synpunkter på sidan?