Livsmedelsföretag

Ett restaurangkök

Som livsmedelsföretagare ska du känna till de regler som gäller för just din verksamhet och du ansvarar för att dina livsmedel är säkra. Det är viktigt att alla anställda i företaget känner till de risker som finns inom verksamheten och hur man gör för att garantera att livsmedlen är säkra och håller den kvalitet som krävs.

Registrering

Det är vi som registrerar och kontrollerar ditt företag om du säljer, tillagar eller serverar livsmedel.

Johanna Eriksson
KONTAKTINFORMATION
Marie Bergman
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon:
0532-170 64
E-post:
marie.bergman@amal.se
Anmäl din verksamhet: Mer information:

Sidan uppdaterades 2022-02-25

Synpunkter på sidan?