Dricksvattenanläggning

Du som förser andra med vatten eller använder vatten fån egen brun i samband med livsmedelsverksamhet ansvarar för att vattnet är av god kvalitet. Det är ditt ansvar som distributör att känna till aktuell lagstiftning och se till att anläggningen fungerar  och sköts enligt dricksvattenföreskrifterna.

Registrering

Du ska registrera dig hos oss om:

  • du tillhandahåller eller använder vatten som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet.  
  • du försörjer fler än 50 personer med dricksvatten.
  • ni har en gemensam anläggning som i genomsnitt levererar mer än 10 kubikmeter vatten per dygn.
Johanna Eriksson
KONTAKTINFORMATION

Marie Bergman
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon:
0532-170 64
E-post:
marie.bergman@amal.se


Anmäl din verksamhet:
Mer information:

Ett glas vatten

Sidan uppdaterades 2022-02-25

Synpunkter på sidan?