Byte av ägare eller bolagsform

Registreringen är knuten till den person som lämnat in en anmälan.

Därför ska du också anmäla om företaget byter ägare eller förändrar sin bolagsform. Vid ägarbyte ska:

  • den nya ägaren ska anmäla sin verksamhet till miljöenheten.
  • den gamla ägaren ska avregistrera sin verksamhet hos miljöenheten

Sanktionsavgift

Från och med 2020 tar miljöenheten ut sanktionsavgifter om en verksamhetsutövare påbörjar eller övertar en registreringspliktig verksamhet utan föregående anmälan.

 

Johanna Eriksson
KONTAKTINFORMATION
Jenny Apelgren
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon:
0532-174 95
E-post:
jenny.apelgren@amal.se
Johanna Eriksson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon:
0532-170 64
E-post:
johanna.eriksson@amal.se

Sidan uppdaterades 2020-05-07

Synpunkter på sidan?