Livsmedels- och dricksvattenverksamhet

Vi tillsynar alla verksamheter som hanterar livsmedel eller offentligt distribuerar dricksvatten i kommunen.

Målet med kommunens tillsyn av livsmedelsverksamheter är att konsumenten ska kunna känna sig trygg och inte bli lurad av felaktiga menyer eller märkningar. Konsumenten ska inte heller riskera att bli matförgiftad av livsmedel eller vatten som hanteras felaktigt.

Tillsynen säkerställer att alla företag i Åmåls kommun följer lagen.

KONTAKTINFORMATION
Marie Bergman
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon:
0532-170 64
E-post:
marie.bergman@amal.se

Mer information:

Sidan uppdaterades 2022-02-25

Synpunkter på sidan?