Vedeldning

Tänk på gransämjan när du täner en eld

När du eldar är det viktig att du tar hänsyn till din omgivning och ser till att ingen besväras av röken.

Genom att elda på rätt sätt bidrar du till bättre luft där du bor.

Elda på rätt sätt

I tätbebyggt område bör du bara trivselelda begränsat i braskamin och liknande.

Det kan uppstå störande rök eller lukt när du eldar i en vedpanna. Det kan bero på hur du eldar, på pannans ålder och konstruktion. Det är därför mycket viktigt att du eldar på rätt sätt.

Var rädd om grannsämjan

Enligt lagen får röken från vedeldning inte orsaka besvär för människors hälsa. Det är alltid du som husägare som är ansvarig för att röken inte orsakar besvär.

Om en granne eldar på ett sådant sätt att besvär uppstår kan vi ställa krav på utrustning, begränsa eller förbjuda eldningen. Detta gäller även om eldningsanordningen är godkänd och att installationen tidigare har godkänts.

KONTAKTINFORMATION

Katarina Sundberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 57
E-post: katarina.sundberg@amal.se

Frida Roth
Plan- och bygglovsingenjör
Telefon: 0532-170 65
E-post:
frida.roth@amal.se
KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-08-17

Synpunkter på sidan?