Radon

Radon är en gas som är osynlig och luktfri. Den bildas när grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas radioaktiva radondöttrar.

Mäta radon i inomhusluft

För att säkert veta om det finns radon inne i huset behöver du göra en långtidsmätning under minst 60 dagar under vintersäsongen (oktober-april). Du kan beställa mätningspaket direkt från ett ackrediterat lagratorium.

Vi tar gärna ta del av analysresultatet. Resultatet sparas och används vid tillsyn och till statistik.

Ägare till flerbostadshus och bostadsrättsföreningar

I flerbostadshus är det du som är fastighetsägare som har ansvaret för att kontrollera och åtgärda förhöjd radonhalt.

Vi tar gärna ta del av analysresultatet. Resultatet sparas och används vid tillsyn och till statistik.

Köpa och sälja hus

Säljaren är skyldig att upplysa om de radonproblem som den känner till. Köparens ansvar är att ta reda på hur mycket radon som finns i huset innan köpet är klart.

Mäta radon i dricksvattnet

För att mäta radon i dricksvattnet får du själv kontakta ett laboratorium och beställa analys.

KONTAKTINFORMATION

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Miljö
Telefon: 0532-170 00
E-post:
bygg.miljo@amal.se 

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Ackrediterade laboratorier som analyserar luft och dricksvatten:

Swedacs hemsida kan du hitta ackrediterade laboratorier för analys av radon.

Mer information:

Sök radonbidrag på Boverkets hemsida

Sidan uppdaterades 2023-08-17

Synpunkter på sidan?