Miljökvalitetsnormer

Naturvårdsverket har tagit fram miljökvalitetsnormer som gäller för utomhusluft i hela landet.

Miljökvalitetsnormerna finns för att skydda människors hälsa och miljön och fungerar som gränsvärden för den kvalitet som luften ska hålla.

KONTAKTINFORMATION

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö
Telefon: 0532-170 00
E-post:
bygg.miljo@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-08-17

Synpunkter på sidan?