Miljökvalitetsnormer

Naturvårdsverket har tagit fram miljökvalitetsnormer som gäller för utomhusluft i hela landet.

Miljökvalitetsnormerna finns för att skydda människors hälsa och miljön och fungerar som gränsvärden för den kvalitet som luften ska hålla.

KONTAKTINFORMATION

Kent Gustawsson
1:e Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 58
E-post:
kent.gustawsson@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?