Luft i väst

De mätningar som görs i Åmål sker i Luft i Västs regi. Luft i Väst är ett luftvårdsförbund i Västra Götaland, där både kommuner och vissa företag är medlemmar. Luft i Väst har tagit på sig uppgiften att redovisa medlemskommunernas luftkvalitet.

Mer information om luften i Åmål hittar du på Luft i Västs hemsida.

KONTAKTINFORMATION

Kent Gustawsson
1:e Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 58
E-post:
kent.gustawsson@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Mer information:

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?