Registrering

Omfattas din verksamhet av anmälningsplikt ska verksamheten registreras hos miljöenheten. Syftet med registreringen är att miljöenheten ska ha möjlighet att lämna råd och ställa krav på lokal och verksamhet innan den startar.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter att registreringsblanketten skickats in till miljöenheten.

Om en anmälningspliktig verksamhet startas utan att anmälan om registrering gjorts till miljöenheten tas en miljösanktionsavgift ut.

Krävs tillstånd från andra myndigheter?

Kom även ihåg att det kan vara aktuellt att kontakta andra myndigheter när du startar din verksamhet.

Det är verksamhetsansvarigs ansvar att kontrollera om andra tillstånd krävs. 

KONTAKTINFORMATION

Kent Gustawsson
1:e Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 58
E-post:
kent.gustawsson@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2020-01-07

Synpunkter på sidan?