Egenkontroll

Verksamhetsutövare ska känna till de regler som gäller för just sin verksamhet och är även ansvarig för att inga olägenheter uppstår som kan påverka människors hälsa negativt.

Det är viktigt att alla anställda i företaget känner till de risker som finns inom verksamheten och hur och vad som ska görs för att garantera att verksamheten är säker. Detta ska göras med hjälp av ett egenkontrollprogram.

KONTAKTINFORMATION

 

Katarina Sundberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 57
E-post: katarina.sundberg@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Skapa en egenkontroll:

 

Sidan uppdaterades 2023-08-17

Synpunkter på sidan?