Byte av ägare eller bolagsform

Registreringen är knuten till den person som lämnat in en anmälan. Därför ska du också anmäla om företaget byter ägare eller förändrar sin bolagsform.

Vid ägarbyte:

  • den nya ägaren ska anmäla sin verksamhet till miljöenheten.
  • den gamla ägaren ska avregistrera sin verksamhet hos miljöenheten.

Om en anmälningspliktig verksamhet startas utan att anmälan om registrering gjorts till miljöenheten tas en miljösanktionsavgift ut.

 

KONTAKTINFORMATION

Kent Gustawsson
1:e Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 58
E-post:
kent.gustawsson@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2020-05-07

Synpunkter på sidan?